Pengenalan

img img

e-Seminar merupakan portal seminar yang memberi kemudahan capaian kepada bahan seminar anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) secara dalam talian.

Senarai Seminar

Senarai Seminar: 
  
http://eseminar.dbp.gov.my/jalinankasihsab/index.html

Pautan

  • PRPM
    - Pusat Rujukan Persuratan Melayu
  • eTESIS
    - Rujukan Tesis Dalam Bahasa Melayu
  • GERBANG KATA
    - Sumbangan Khazanah Persuratan Melayu