Page 22 - Dbahasa42020
P. 22

CORAT-CORET BAHASA

  Oleh SITI NUR HIDAYAH OTHMAN BAKAR

1 2Tukang CeritaTerbaik                         Lima Bahasa Baharu Google
      Putih@Intan binti Dalib dari Kuala Ibai, Kuala        Translate
      Terengganu berjaya memenangi Anugerah
      Pemandu Pelancong Terbaik (Bandar) pada           Selepas empat tahun, kini Google Translate
                                     (Terjemahan Google) menambahkan lima lagi
                                     bahasa dunia yang baharu dalam perkhidmatan
                                     penterjemahan dalam taliannya. Lima bahasa
                                     tersebut antaranya termasuklah Kinyarwanda
                                     (Rwanda), Odia (India), Tata, Turkmen, dan

Anugerah Pelancongan dan Kebudayaan                   Uyghur.

Terengganu (APKT) 2018/2019.                       	 Dengan kelima-lima bahasa ini, kini jumlah

	 Beliau yang berusia 60 tahun itu                    bahasa yang boleh diterjemahkan oleh Google
 fasih berbahasa Jepun, Sepanyol                    Translate ialah 108 bahasa. Melalui laman web
       dan Inggeris. Sebagai                    Endgadget pada 28 Februari 2020, Ethnologue

pemandu pelancong,                            mencatatkan bahawa terdapat sekitar 7117

tanggungjawab kita                            bahasa dunia.

adalah sebagai “tukang

cerita” kepada pelancong.

Tahniah!                                 Terima kasih Google!

Pautan: https://www.hmetro.com.my mutakhir/               Pautan:	https://www.blog.google/products/translate/
		2020/02/540642/hebatlah-mak-cik                    	 	 five-new-languages/

3Bahasa Kiasan                              4 Bahasa Tertua Dunia
        Allahyarham Tan Sri P. Ramlee merupakan                  Apakah bahasa tertua yang masih digunakan
        tokoh seni perfileman tanah air yang sering                hingga kini? Terdapat 10 bahasa tertua yang
        menggunakan bahasa kiasan dalam dialog                  masih digunakan hingga kini, antaranya
        filem komedi dan satira beliau. Satu daripada               termasuklah:
        dialog kiasan dalam filem beliau diperlihatkan
        dalam filem Ali Baba Bujang Lapok, iaitu                 	 1. 	 Basque (Euskara)		
                           “Jual candu ada           	 2. 	 Kartvelian	 	
                           lesen, jual ganja          	 3. 	 Tamil		
                           ada lesen, jual           	 4. 	 Paleo-Siberia
                           belacan tak ada           	5. 	Ainu				
                           lesen. Saya             	 6. 	 Arab			
                           ‘smuggle’ dari            	 7. 	 Aram		
                           Malaya.”               	 8. 	 Cina
                             Inilah teguran          	9. 	Parsi				
                           beliau terhadap           	 10. 	Gaelic Ireland
        sesebuah negara yang tidak menguatkuasakan
        undang-undang dengan cara yang telus dan                             Yang lama dilupa jangan...
        betul.

           Tiada kata secantik bahasa

Pautan: http://www.astroawani.com/berita-malaysia/bahasa-        Pautan: https://www.ancient-origins.net/history-ancient-
	 	 kiasan-dalam-filem-p-ramlee-teguran-terhadap-                 traditions/oldest-language-0013298
		masyarakat-masa-kini-222400

20 			 BIL. 4 2020
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27