Page 26 - Dbahasa42020
P. 26

CERPEN                          	 Berbanding dengan pada zaman dahulu, ilmu
                              memasak, berkebun, berhuma, dan menguruskan
	 “Kamu janganlah hendak memalukan aku.”          keluarga harus menjadi keutamaan. Ke sekolah? Menulis,
	 “Hendak dimalukan apa, abang? Cuma belajar        membaca dan mengira tidak perlu. Tidak ada apa-apa
memahami dan bertutur dalam bahasa Melayu sahaja.      yang memalukan.
Lagi pula tidak perlu menyediakan apa-apa. Malah, tidak   	 Akan tetapi, kalau tidak pandai memasak, tidak ada
ada sebarang bayaran yang dikenakan. Kalau abang      orang yang mahu meminang. Kalau tidak tahu berkebun
mahu, kita boleh belajar bersama-sama.” katanya lagi.    dan berhuma memang tidak dipandang mentua. Apatah
	 Dia berharap agar suaminya bertolak ansur.        lagi kalau tidak pandai mengurus keluarga. Itu yang amat
	 “Janganlah. Jangan memalukan aku. Kamu beritahu      memalukan. Lagi pula, keturunan Iban sepertinya memang
aku. Mana ada orang tua di kampung kita yang sama-     terkenal dengan rajin memugar, meneroka, berkebun, dan
sama tua seperti kita, belajar lagi? Semua mereka pergi   berhuma. Bagaimanakah hendak meninggalkan semua
ke kebun dan huma. Tapi, kamu? Mahu belajar lagi?      kebiasaan itu?
Buang tabiat kamu!” suara suaminya meninggi.        	 “Hah! Masih termenung lagi?” sergah suaminya.
	 “Apa salahnya?” Dia bertanya.               	 Sergahan suami yang bagaikan sergahan Libau
	 “Tidak salah. Tapi, memalukan aku! Orang lain ke     Rentap ketika menentang musuh di Bukit Sadok sering
kebun dan huma pada hujung minggu. Kamu pergi belajar.   kali membuatkan dia bersegera. Suaminya memang tegas.
Apakah kamu mahu ambil periksa? Mengapa dahulu kamu     Bukan sahaja dengannya, tetapi juga dengan anak-anak
tidak belajar bersungguh-sungguh semasa di sekolah?
Mengapa baharu sekarang, mahunya?” ejek suaminya.

	 Dia terfana. Hatinya dicengkam duka. Kata-kata      mereka. Barangkali ketegasan itulah juga yang menjadi
suaminya bagaikan belati tajam yang menghiris        resipi kejayaan anak-anaknya kini.
perasaannya. Tiba-tiba kelopak matanya terasa panas.    	 Suaminya seorang lelaki bertatu “Bunga Kecupak”.
Apabila ditautkan, ada titis air hangat yang mengalir. Dia Memadai dengan melihat tatu sudah cukup menggambarkan
seka dengan hujung kain batik lusuh yang dipakainya. Dia  bahawa suaminya pernah ngayau. Kalau sudah pernah
enggan menghamburkan tangis yang hodoh di hadapan      ngayau, maka tarafnya sama dengan Panglima Asun.
suaminya.                          Memadai dengan bercekak pinggang, belum lagi
	 Berpuluh tahun yang lalu, bukan dia tidak mahu ke     meledakkan sergahan dan kemarahan, anak-anak buahnya
sekolah, tidak mahu belajar. Akan tetapi pada ketika itu,  sudah kecut.
memang menjadi kebiasaan anak perempuan di kampung     	 Begitulah yang terjadi kepadanya dan anak-anak
mereka tidak di hantar ke sekolah. Jika ada pun hanya    mereka yang empat orang itu. Akan tetapi, di sebalik
tamat darjah enam sahaja. Itu pun sudah dikira tahap    ketakutan dan ketegasan itu, dia berbangga kerana
pendidikan paling tinggi bagi seorang anak perempuan.    bersuamikan lelaki yang pernah ngayau dan dianggap
	 Tidak seperti zaman sekarang, anak lelaki dan       bertaraf panglima.
perempuan, tidak kisah datang dari ceruk kampung yang    	 “Jangan lagi bermimpi kamu. Cepat bersiap, kita ke
paling hulu dan paling jauh ke pedalaman sekalipun, tetap  kebun. Hujan sudah berhenti.” kata suaminya lagi.
mendapat pendidikan yang sama. Sudah tidak ada lagi     	 Ketika membuntuti suaminya untuk ke huma, mereka
perbezaannya.                        melalui kawasan pinggir sekolah. Meski murid sekolahnya

24 			 BIL. 4 2020
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31