Page 27 - Dbahasa42020
P. 27

tidak banyak, tetapi tetap riuh-                                 CERPEN
rendah. Suara guru dan murid
saling bertingkah. Membaca dan                            masyarakat Iban. Dia dengan senang
mengira.                                       memberikan resipinya dengan lancar.
	 Dia tiba-tiba menjadi sayu                             Selepas itu, bukan sahaja berlaku
dan rindu. Hatinya juga tiba-tiba                          tawar-menawar antara mereka.
sebak. Dia menoleh ke kawasan                            Malahan, tawar menawar itu diselang
sekolah dengan perasaan                               seli dengan gelak ketawa yang mesra.
dan harapan yang berbunga.
Apabila dia kembali menoleh.                               Suaminya terfana menyaksikan
Dia melihat suaminya sudah                              situasi itu. Dia menyedarinya. Setelah
bercekak pinggang. Terpamer                             pelanggannya melangkah pergi,
wajah singa di wajah usang                              dia mula bersuara kerana dia pasti
suaminya. Dia tunduk melihat                             suaminya menuntut penjelasan. Tiga
lantai bumi yang bersalut tanah                           bulan yang lalu, setiap kali selepas
dan mempercepatkan langkah.                             makan malam, kira-kira seminggu
	 Sepanjang perjalanan ke                              dua kali, dia sering memberikan
huma dia menangis. Namun,                              alasan untuk belajar menjahit dan
tangisannya hanya bergema di                             menganyam di rumah teman seusia
dalam hati. Sesekali bayangan                            di kampung. Namun, hakikatnya dia
perselisihan faham tempoh                              berbohong. Dia sebenarnya telah
hari kembali memenuhi ruang                             menemui guru yang dimaksudkan
fikirnya, dia menjadi sayu. Sarat                          oleh temannya dahulu.
upaya fikirnya. Suara hatinya kembali bergema.
“Belajarlah!!” begitulah mafhumnya gema suara yang                     Di hadapan guru itu, tanpa
sering mengganggu kotak fikirnya kini.                        memikirkan soal malu dan maruah,
	 Mengenangkan hal itu dia semakin tidak keruan. Dia                 dia meluahkan segalanya dengan
ingin membuktikan. Membuktikan kemampuannya. Akan     titisan air mata. Ternyata guru itu berhati mulia. Selepas
tetapi, bagaimana caranya? Permit yang dipohon daripada  menyatakan hasratnya kepada guru tersebut, guru itu
suaminya sendiri sudah tidak diluluskan. Lalu, bagaimana? berlapang dada. Malah, guru itu sanggup mengajarnya
Maka, hari pun terus berlalu. Keinginan yang tidak lagi  membaca, menulis dan mengira. Menulis dan mengira
pernah disuarakannya itu terus mendesah, mengulit-ulit   tidaklah dia endahkan sangat. Akan tetapi, dia memang
semangat dalam dirinya. Terus melantunkan gema yang    bersungguh-sungguh mahu belajar bertutur dalam bahasa
kadangkala menyakitkan kepalanya.             Melayu dengan baik dan betul.
	 Entah mengapa, pada suatu pagi ketika hari menjual    	 Dua minggu pertama dia memang mengalami
hasil tani di pasar tamu, beberapa orang pembeli      kesukaran untuk mempelajari Bahasa Melayu. Dia hampir
menghampirinya untuk bertanya akan jualannya. Mereka    berputus asa. Namun, apabila gema suara itu kembali
bertanyakan itu dan ini. Malah, ada yang bertanyakan    memantak tangkai hatinya dan sesekali menyakitinya
kepadanya cara memasak sayur “tepus” dalam kalangan    secara fizikal, dia tetap juga berusaha. Semangatnya
                              terus mencanak apabila dia sudah mulai memahami
   Di hadapan guru itu, tanpa              makna perkataan yang jarang-jarang didengarnya.
   memikirkan soal malu dan               	 Keyakinan mula memuncak ketika dia sudah pandai
                              menuturkan setiap perkataan itu dengan lancar. Suaminya
    maruah, dia meluahkan                terfana mendengar cerita. Dia membisu seribu bahasa
  segalanya dengan titisan air              selepas itu. Namun begitu, dia dapat melihat dengan
 mata. Ternyata guru itu berhati             jelas garit senyuman di bibir tua
  mulia. Selepas menyatakan               suaminya. DB
 hasratnya kepada guru tersebut,
                              Ngayau –     Jika anda berminat menulis cerpen,
   guru itu berlapang dada.               memburu/      sila e-melkan cerpen karya asli
                              membunuh        anda yang bertemakan
                              orang untuk     kebahasaan dan komunikasi
                              diambil
                              kepalanya.    kepada Sidang Editor Dewan Bahasa .

							                                 		 BIL. 4 2020 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32