Ceramah Umum JKTBM


Senarai Kertas Kerja


Bil Tajuk Penulis Muat Turun
1 Ceramah Umum Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Malaysia
2 Ceramah Umum JKTBM 2016 Prof Emeritus Dr. Hashim bin Musa
3 Ceramah Umum JKTBM 2016 Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Karim
4 Ceramah Umum JKTBM 2015 Adi Badiozaman Tuah
5 Ceramah Umum JKTBM 2014 Dr. Shaharir bin Mohamad Zain
6 Sosiokognitif Dan Penguatkuasaan Pragmatik Bahasa Melayu Remaja Malaysia: Kupasan Ilmiah Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaluddin
7 Bahasa Melayu Dalam Dunia Pendidikan Prof. Dr. Teo Kok Seong
8 Dasar bahasa Kebangsaan Dalam Pembinaan Negara YBhg. Prof. Dr. Haji Awang bin Sariyan
9 Kepentingan Bahasa Melayu Dalam Gagasan 1Malaysia Prof. Dr. Teo Kok Seong
10 Erti Kedudukan bahasa Melayu Sebagai Salah Satu Asas Kontrak Sosial dan Pembinaan Negara Malaysia YBhg. Prof. Dr. Haji Awang bin Sariyan
11 Ceramah Umum JKTBM 2004 Shaharir bin Mohamad Zain
12 Ceramah Umum JKTBM 2004 Aziz Deraman
13 Ceramah Umum JKTBM 2003 Abdullah Hassan M.A. (Mal.), Ph.D. (Edin.)
14 Ceramah Umum JKTBM 2002 Nik Safiah Karim